Besturen in Eemnes

Eemnes is een klein dorp (stad) en een lief dorp. En we houden van dit dorp. Van onze prachtige polder, van onze kneuterigheid, van de gemeenschapszin waaruit soms de mooiste dingen voortkomen, van alle fantastische evenementen die hier georganiseerd worden en waarin

we opeens ‘groot’ blijken te zijn. We houden van dit dorp, allemaal.

En willen dat behouden, ook voor toekomstige generaties. En daarin staan we ook politiek allemaal aan dezelfde kant. Oppositie en coalitie;

niemand wil van Eemnes een Vinexlocatie maken waar jonge en oudere Eemnessers geen kans meer hebben en het ‘dorpse’ verdwijnt.

Het vertrouwen dat we, met kleine accentverschillen, allemaal het beste willen voor Eemnes, zou een werkbaar politiek systeem op moeten

leveren. De verschillen zijn zo klein, dat het bijna onverantwoord is om de continuïteit van het bestuur daarvoor te grabbel te gooien. Natuurlijk

wordt er soms op het scherp van de snede gediscussieerd, maar kijk naar wat we, ondanks verschillen van inzicht, door de jaren gerealiseerd

hebben. Een dorp dat nog altijd zichzelf is, met een meer dan fantastisch voorzieningenniveau. Als geen ander zouden wij toch moeten weten hoe

‘polderen’ in z’n werk gaat: geven en nemen, compromissen sluiten en begrijpen dat de harde werkelijkheid de voorgenomen cijfertjes soms

onderuit haalt. En op dat laatste mag je elkaar aanspreken, maar wel met het besef dat ook de tegenpartij het beste voorheeft met ons dorp

en de verantwoordelijkheid voor het bestuur verder reikt dan de eigen achterban. De toekomst van Eemnes is geen partijdingetje. Dat gaat ons

allen aan. En vraagt soms om een beetje water bij de wijn. Of bij het bier, dat past meer bij ons.

Marcus van den Brink,  PvdA Eemnes

Related posts