Kop in het zand of aan de slag?

Nog een paar maanden en dan stellen de gemeenteraden in de regio Amersfoort de Regionale Energie Strategie (RES) vast.

Hiermee doet de regio een bod aan het landelijke Klimaatberaad. Voldoet dit bod niet, dan is de verwachting dat je daarna weinig meer hebt in te brengen.

Adviesbureau Over Morgen heeft op een rijtje gezet wat er in 2030 en 2050 moet gebeuren.

In 2030 moet er al veel veranderd zijn: we moeten 35% besparen (door bijvoorbeeld isolatie), daar bovenop gemiddeld zes zonnepanelen per woning op daken leggen en geothermie aanboren. Bovendien moet er plaats gezocht worden voor 50 hectare zonnepanelen en tien grote windturbines.

Dit alles samen is evenveel als de warmte die we met warmtepompen uit de lucht moeten gaan halen. Al met al zijn we in 2030 dan op 49% CO2-reductie uitgekomen. Willen we naar 100% in 2050, dan zou er zelfs 1243 hectare voor zonnepanelen gevonden moeten worden. Die sterke stijging heeft te maken met het vervangen van benzine en diesel door elektrisch vervoer, dat duurzaam opgewekt wordt. Het getal gaat wel voorbij dat er ook op zee

stroom wordt opgewekt.

Het college beweert dat we geen extra zonnevelden hoeven te plannen als onderzoeken naar geothermie positieve resultaten oplevert. Dat is op grond van bovenstaande cijfers echt je kop in het zand steken. Windmolens en zonnepanelen tasten het landschap aan, maar we moeten eerlijk zijn: er is geen ontsnappen aan. We kunnen beter aan de slag gaan en zoeken naar locaties waar het ‘t minste pijn doet.

 

Niels Rood, D66 Eemnes

Related posts