Uitnodiging: Avond over kringlooplandbouw in Eemnes

De media staan tegenwoordig bol van de verhalen over het stikstofoverschot en de drastische maatregelen vanuit de politiek voor de melkveehouderij; de veestapel moet krimpen en vooral kleine (gangbare) boeren zijn de dupe. Maar er is een goed alternatief waarbij een stikstofoverschot van nul een reële optie is: kringlooplandbouw.

Toon Jansen, een boerenzoon met ruim 40 jaar ervaring in het agrarisch beroepsonderwijs, adviseert agrarische ondernemers over het opzetten van een duurzame veehouderij en is architect van het plan kringlooplandbouw van minister Schouten. Op vrijdagavond 22 november gaat hij uitgebreid in op kringlooplandbouw, waarbij het mogelijk is om voldoende voedsel te produceren voor de groeiende wereldbevolking, zonder de aarde uit te putten. Dit op basis van rendabele bedrijfsvoering met een sterkere verbinding tussen stad en land en boer en consument. De  natuurlijke kringloop melkveehouderij kan qua productie heel goed concurreren met de klassieke intensieve melkveehouderij, tegen aanzienlijk lagere kosten en een vrijwel verwaarloosbare belasting van het milieu. Tijdens deze avond wordt tevens de informatieve film ‘Winst met kringlooplandbouw’ vertoond. Kortom: een avond waar je bij wilt zijn!

Vrijdag 22 november, 20.00 uur, de Hilt, Hasselaarlaan 1C, 3755 AV Eemnes. Entree 10 euro, wat geheel ten goede komt aan www.paxkinderhulpeemnes.nl.  opgave  kan  0625363625 .

Related posts