Canontegel 9

1702 Een verwoestende overstroming

De stormrampen van 1702 en 1703 zijn de analen ingegaan als ruïneus voor Eemnes. Door de inval van Franse troepen in het rampjaar 1672 was de gemeenschap verarmd. Wie niet vertrokken was, probeerde uit de ellende weer wat op te bouwen. Slecht bestuur had daarnaast ook verwaarlozing van onderhoud en toezicht tot gevolg.

Op 1 maart 1702 was er een watervloed geweest in de Zuiderzee. Slecht afgewerkte mennegaten in de feitelijke zeedijk –de zogenaamde Hooge Weg bovenop de huidige fietspaden –braken door. Het bleek ook dat bepaalde ‘heulen’ (toen houten afvoeren onder de dijk) verstopt waren en het water niet goed terug kon stromen. Dat was onder andere het geval bij de heul ten zuiden van het huidige huisje Wakkerendijk 36. De onderhoudsplichtigen hadden de heul zonder toestemming uitgegraven om te repareren, maar deze open laten liggen om later weer te dichten. Onverwacht op 5 april kwam er een tweede zware stormvloed die zich door deze gaten perste en aan de westkant van de dijk diepe waaien uitsleet.

De boerderij bij deze genoemde heul is helemaal weggespoeld. Nog tot in het begin van de 20e eeuw was deze grote waai te herkennen en de gevolgen door de slechte ondergrond zijn nog te merken. Het huisje Wakkerendijk 36 uit omstreeks 1825 staat daardoor bijvoorbeeld scheef. De stormschade aan boerderijen en huizen werd nog eens verergerd door de cycloonachtige storm van 1703 die een groot deel van Europa trof. Nog herstellende van de klap van 1672 was dit alles teveel. Velen trokken weg en rijke buitenstaanders kochten de boerderijen met hun gronden op.

Ontleend aan: Historische Canon van Eemnes en Evert van Andel in HKE 2010-3.

Afbeelding: nr9.tif  Tekening: Rob du Rieu.

 

Related posts