Volkskerstzang Eemnes 40 jaar!!

Veertig jaar geleden werd in de gemeente Eemnes voor het eerst een Volkskerstzang gehouden.

De toenmalige burgemeester van Eemnes, mevr. A.Th. de Leeuw-Mertens (burgemeester van 16 oktober 1977 – 31 juli 1992) met steun van het toenmalige college van B&W vond dat in de gemeente Eemnes naast de kerkdiensten in de verschillende kerken aandacht moest komen voor mensen, die geen kerk (meer) bezochten en toch de sfeer van kerst zouden moeten kunnen ervaren.

Deze Volkskerstzang moest vooral ook op verzoek van het gemeentebestuur een zo breed mogelijk karakter krijgen. Voor alle gezindten. Niet gericht op evangelisatie, maar juist bedoeld als mogelijkheid om als inwoners van Eemnes de sfeer van kerst te laten ervaren door het met z’n allen zingen van vooral veel kerstliederen. De Volkskerstzang moest duidelijk geen direct kerkelijk gebeuren zijn, maar een gebeurtenis voor en door de Eemnesser bevolking, waaraan steun werd gegeven vanuit de gemeente en de kerken.

De gemeente Eemnes vond het sociaal-maatschappelijke aspect van de Volkskerstzang zo belangrijk, dat een jaarlijkse subsidie werd verstrekt als bijdrage aan de kosten van de organisatie van de volkskerstzang,

Het toenmalige comité Volkskerstzang, later werkgroep Volkskerstzang Eemnes genoemd, moest een vertegenwoordiging zijn van de diverse lagen en richtingen in de gemeente Eemnes w.o. bijv. Het humanistisch verbond.

Mevr. De Leeuw-Mertens verzocht in 1979 aan een aantal inwoners van de gemeente Eemnes, leden van verschillende kerkelijke richtingen, humanisten en niet-kerkelijken, om samen een Volkskerstzang te organiseren, dat speciaal gericht moest zijn op de eerder genoemde doelgroepen. De trekker van het eerste uur van het comité Volkskerstzang was de heer Haringman uit Eemnes. Hij deed dit tot 1998, samen met een  steeds wisselende samenstelling van de werkgroep, allemaal inwoners van Eemnes.

De eerste Volkskerstzangavonden vonden plaats in de Hilt aan de Hasselaarlaan te Eemnes. Het veranderen van een sportzaal in zaal waar een paar honderd mensen bijeen konden komen kostte in die tijd enorm veel inspanning. Honderden stoelen werden geplaatst, een gigantische kerstboom werd opgetuigd en vele schijnwerpers en lichtjes moesten de sportzaal een sfeer van kerst geven.

Met behulp van vele vrijwilligers lukte dat vele jaren prima. Totdat de kosten en de huur van de Hilt te hoog werden. Er moest worden omgezien naar een nieuwe locatie.

Vanaf 1996 werd door de R.K. Parochie H. Nicolaas de kerk aan de Wakkerendijk te Eemnes beschikbaar gesteld.

Tot op heden vindt de jaarlijkse Volkskerstzang daar plaats. Ook is elk jaar een prachtige kerststal in de kerk aanwezig.

In de loop der jaren hebben vele Eemnesser (kinder-) koren of koren uit de buurgemeenten deel genomen aan de Volkskerstzang.

De begeleiding vond plaats door verschillende muziekkorpsen, w.o. de Oranje-harmonie en diverse brassbands van het Leger des heils. Het orgel werd tijdens de Volkskerstzang door diverse organisten bespeeld

Door de jaren heen hebben de verschillende burgemeesters hun kersttoespraak tijdens de volkskerstzang gehouden. Ook voorgangers van verschillende (kerkelijke/humanistische) richtingen hebben aan de Volkskerstzang deelgenomen.

Vanaf 1979 hebben duizenden inwoners van groot en klein en van allerlei gezindten de Volkskerstzang bijgewoond.

Tot op de dag van vandaag wordt de Volkskerstzang gehouden. Hoewel het aantal bezoekers in de afgelopen jaren een wisselend beeld te zien gaf, bleef het enthousiasme na afloop bij de bezoekers groot. De sfeer, de zang en muziek, de toespraken en het zingen van vele kerstliederen waardeerde men zeer.

Dit jaar is het veertig jaar Volkskerstzang Eemnes en krijgt het een extra feestelijk tintje.

We nodigen daarom alle inwoners van Eemnes , groot en klein, oud en jong, alvast uit om deze Volkskerstzang van 2019 bij te wonen.

Tevens doen we graag een oproep aan u, als inwoner van Eemnes , om te helpen ook in de komende jaren de Volkskerstzang te organiseren.  Het voortbestaan van de Volkskerstzang is mede-afhankelijk van nieuwe enthousiaste werkgroepleden.

U kunt zich aanmelden bij: L.L. Fennema, Wakkerendijk 16, 3755 DC Eemnes tel. 06-51417504 of per E-mail l.fennema@planet .nl

Related posts