Klimaatverandering en de invloed op ons leven

LAREN-EEMNES – januari 2020. Een onderwerp met grote invloed op vele terreinen; klimaatverandering. Rob Groenland, sinds 2005 luchtvaartmeteoroloog en vakdocent meteorologie aan het KNMI, komt uitleg geven. Eerst licht hij toe hoe het klimaat is opgebouwd en wat we weten van het verleden. Aan de hand van veel voorbeelden zoomt hij daarna in op het heden en de toekomst.

 Wat is de invloed van de mens op het klimaat? Hoe verandert het klimaat in Nederland in de komende 30 tot 50 jaar? Wat kunnen wij hieraan doen?

Rob staat ook stil bij het werk van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), het klimaatpanel van de Verenigde Naties, en de belangrijke rol van Nederland hierin.

Hij studeerde meteorologie en fysische oceanografie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en was vervolgens werkzaam als maritiem meteoroloog bij het particulier weerbureau Meteo Consult in Wageningen. Tevens is hij nauw betrokken bij het onderzoek van meso-schaal-modellen in het veld van zware onweersbuien. Momenteel is hij voor twee dagen per week vanuit het KNMI werkzaam in de klimaatdienst dienstverlening en o.a. betrokken bij de IPCC-activiteiten.

Deze avond is in het kader van het thema ‘Influencers’  georganiseerd door de Protes-tantse Gemeente Laren Eemnes (PGLE). De invloed van het klimaat op ons leven past feilloos in dit thema!

Datum, tijd en plaats: dinsdag 21 januari 2020 van 19.30 tot 21.30 uur in de Johanneskerk aan de Naarderstraat 5 in het centrum van Laren.

Bij binnenkomst koffie of thee en bij de afsluiting een glas wijn. De toegang is gratis maar een bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!  

 

Related posts