Opwek van duurzame stroom – je kunt het ook overdrijven

Ik ben de trotse bezitter van een trui met ‘klimaatdrammer’ erop, de geuzennaam die Rob Jetten graag claimde in de dagen voor de provinciale verkiezingen. Maar ik heb wel altijd gepleit voor een goede balans tussen landschap, leefbaarheid en duurzame opwek.

De regio Amersfoort moet een Regionale Energie Strategie maken. Dat is een bod aan het landelijke klimaatberaad. Elke regio geeft er in aan hoe zij willen bijdragen aan de landelijke doelen. In november werden raadsleden bijgepraat over de mogelijkheden in de Amersfoortse regio. In dit stukje Nederland met afwisselende landschappen zouden 77 windmolens en 629 hectare zonneveld gerealiseerd moeten worden.

Dat is veel te veel. De regio Amersfoort heeft de Eempolder, de bossen op de Utrechtse Heuvelrug en natuurlijk dorpen en steden (waar windmolens die je daar dichtbij zou zetten, overlast zouden veroorzaken).

Daarom hebben alle fracties in de raadsvergadering van maandag gezegd: de doelstelling voor 2030 kun je ook anders halen. Zonneweides en windmolens zijn onontkoombaar, maar overdrijf het niet. Het landschap verdient bescherming. Het pleidooi van de raad van Eemnes is dus: regio, sluit je aan bij de landelijke cijfers. Deze geven aan dat deze regio vijf keer minder potentie heeft voor windmolens en zonnevelden dan de getallen die aan de raadsleden werden getoond.

Niels Rood, Fractie D66 

D66 komt elke maandag om 18.30 uur bij elkaar in het Huis van Eemnes. U bent altijd welkom!

Related posts