Canontegel 13 1929 en 1977 Nieuwe Rijkswegen A1 en A27

Bijna dagelijks is Eemnes in het nieuws met een aantal kilometers file ‘voor Knooppunt Eemnes’. Het is bijna niet voorstelbaar, maar van 1816 tot 1929 liep Rijksweg 1 door de bebouwde kom van Eemnes. Tijdens de Franse Tijd was het besef doorgedrongen dat het allerberoerdste wegennet van Nederland, grote delen van het jaar modderpoelen, onhoudbaar was. Er werden plannen opgesteld om wegen te verharden. De rijksoverheid liet dat over aan het particulier initiatief. De investering werd terugverdiend door tolheffing.

Een aantal Baarnse buitenplaatseigenaren vroeg samen een concessie aan om Rijksweg 1 aan te mogen leggen. Zij kreeg die toestemming als Commissie van de Straatweg van Naarden op Amersfoort. Eemnes zou links blijven liggen, want het plan was om een doorsteek te maken tussen Crailoo en Groeneveld, zoals nu de A1 loopt. Larense weeffabrikanten en Eemnes kregen echter voor elkaar om de weg over de Laarderweg en de Wakkerendijk te laten lopen, zodat de haven van Eemnes kon worden bereikt. Bijna de gehele weg werd een 4,15 m brede bestrating van bestaande zandwegen, die vanaf 1 augustus 1816 in dienst werd gesteld met de tollen.

Het verkeer was eerst nog niet druk. Dat veranderde met de motorisering sinds vooral 1918. Ongevallen in de dorpskommen vormden een groeiende zorg, terwijl ook de breedte van de weg zijn beperkingen had. In het Rijkswegenplan van 1927 werd een weg tussen Amersfoort en Amsterdam buiten de bebouwde kommen om bepleit. Zo geschiedde, een voor die tijd brede snelweg met één rijstrook voor elke richting werd in 1929 opgeleverd. De rust keerde weer in Eemnes. Na de realisatie van de Flevopolders bereikte de A27 vanuit Utrecht, eerst nog als N27, de noordgrens van Eemnes met Blaricum.

Afbeelding: nr13.tif

Sfeerbeeld van Rijksweg 1 met de VAMI-kiosk bij de kruising met de Goyergracht Zuid.

Tekening: Rob du Rieu.

Related posts