“EEN DIJK VAN KUNST EN CULTUUR” in Eemnes OP 13 SEPTEMBER 2020

Voor de zevende keer hangen in Eemnes, op 13 september 2020 langs de Meentweg en de Wakkerendijk de rode wimpels met de drie grijze bollen uit voor “Een Dijk van Kunst en Cultuur” Eemnes 2020. Noteert u deze datum vast in uw agenda.

De organisatie roept kunstenaars, kunstenmakers en ambachtslieden op om mee te doen, zij hoopt dat er ook onbekende Eemnesser kunstenaars ‘uit de kast’ komen.

Het belooft een dag te worden vol toneel, zang, dichtkunst, verhalen, beeld- en schilderijexposities. De mix van Kunst en Cultuur maakt deze dag bijzonder.

Als u schilderijen, beelden, foto’s, tekeningen, mozaïekkunst, sieraden maakt, een andere vorm van kunst of bijzondere ambacht beoefent, meldt u zich dan aan! Voorwaarde voor deelname is een verbinding met Eemnes; dus inwoner van of atelier/werkplek in Eemnes.

Vindt U het leuk om uit eigen werk voor te dragen, muziek te maken of met een koor op te treden, U bent van harte welkom.

Wij zijn op zoek naar sfeervolle locaties op de Wakkerendijk en Meentweg, waar een kunstenaar zijn kunst kan tonen of waar een optreden kan plaats vinden. Hebt u een dergelijke passende locatie beschikbaar op 13 september, geeft u zich op bij het organisatiecomité.

Wilt U deelnemen aan “Een Dijk van Kunst en Cultuur” Eemnes 2020, in welke vorm dan ook en heeft u een band met Eemnes, dan kunt u zich aanmelden. Vraag per e-mail een inschrijfformulier aan bij: info@dijkvankunstencultuur.nl. Het ingevulde formulier kan gescand via dit mailadres weer ingeleverd worden of bij Kees Timmers, Dingenaarserf 10, 3755 VG Eemnes.

 Selectiedag

De deelnemende kunstenaars wordt gevraagd op 16 mei, in de Meentzaal in Het Huis van Eemnes (inleveren tussen 10 en 11 uur), twee of drie kunstwerken te tonen aan een deskundige selectiecommissie van buiten Eemnes. Uit deze inzendingen wordt door deze commissie maximaal een vijftal kunstenaars genomineerd voor de Eemnesser Cultuurprijs 2020. Hieruit wordt tijdens de kunstroute, op 13 september, een winnaar geselecteerd.

Op de dag van de kunstroute heeft het publiek ook de mogelijkheid om hun voorkeur kenbaar te maken, wat een publieksprijs aan het eind van de dag oplevert.

Heeft u leuke ideeën, tips, dan kunt u deze mailen naar info@dijkvankunstencultuur.nl

Informatie en terugblikken op de editie van 2018 vindt u ook op de website www.dijkvankunstencultuur.nl

Wij hopen dat u weer net zo enthousiast reageert als bij de vorige kunstroutes. In 2018 hadden ruim 40 deelnemende kunstenaars hun kunstwerken tentoongesteld en hebben honderden bezoekers genoten van verrassende podiumkunst en prachtige creaties.

Namens het DKC-comité Reggie van Berkel (voorz.)

 

Het organiserende comité onderzoekt de mogelijkheden om jongeren meer bij de kunstroute te betrekken. Zo zal de   jury uitgebreid  worden met twee leerlingen uit het voortgezet onderwijs en bestaat er het idee om de jongeren voor de zomer een workshop aan te bieden waarin literaire en beeldende aspecten gecombineerd tot fraaie kunstwerken.

Related posts