Historische Kring Eemnes Nieuwe expositie “Jubilerende verenigingen in Eemnes”

Eemnes kent een rijk verenigingsleven. Bij de Historische Kring Eemnes zijn een kleine dertig  verenigingen bekend, maar wellicht dat die lijst nog aan te vullen is. Het toeval wil dat zes van die verenigingen gelijk of bijna gelijk met de HKE hun jubileum vierden. Drie verenigingen, Volkstuinvereniging De Eemakker, Schaakvereniging Het Dikke Torentje en Comité Volkskerstzang bestaan net als de HKE 40 jaar. De andere drie, Ondernemerskring OKE,  EHBO, afdeling Eemnes en  Toneelvereniging Deo et Arti bestaan respectievelijk 45, 55 en 75 jaar.

Samen vormen deze verenigingen een mooi palet van activiteiten op terreinen als cultuur, natuur, religie, sport, gezondheid en bedrijvigheid. En dat was reden genoeg om in de Oudheidkamer een expositie in te richten over en met deze zes jubilerende verenigingen.

Iedere vereniging heeft materialen, foto’s, verhalen en gebruiksvoorwerpen aangeleverd. Daarmee is een divers opgebouwde expositie ontstaan met leuke en interessante informatie over de totstandkoming van de verenigingen. En natuurlijk wordt ook in beeld gebracht waar de verenigingen voor staan en wat ze doen. Deze expositie zal voor de een feest van herkenning betekenen en voor de ander een leuke ontdekking en wellicht een nieuwe uitdaging.

De tentoonstelling wordt op zaterdag 14 maart om 14.30 uur feestelijk geopend. Door de deelname van Deo et Arti zal deze opening zeker een verrassing in petto hebben. Op alle zaterdagmiddagen tussen 14.00 en 16.00 uur tot september is iedereen van harte welkom in de Oudheidkamer van de Historische Kring Eemnes, Raadhuislaan 2a.

 

Related posts