Canontegel 16 1965-2000 Sterke groei van Eemnes

In de 19e eeuw was Eemnes een gemeente met ca. 1300 inwoners: 1170 in 1815, 1454 in 1850 en 1275 in 1900. Daarna werd een groei ingezet die eerst bescheiden was, maar in 1920 met 1438 het aantal van 1850 benaderde en daarna doorlopend zou blijven stijgen. De bebouwing was tot 1900 praktisch alleen langs de dijk geconcentreerd, maar door particuliere initiatieven ontstond groei langs de Laarderweg, Molenweg, Streefoordlaan en Nieuweweg. Dat was ook om een graantje mee te pikken van woningbehoefte in het Gooi. In 1930 telde de gemeente 1875 inwoners.

Om de woningnood na de oorlog te lenigen kreeg Eemnes toestemming woningen te bouwen. Veel jonge gezinnen woonden tijdelijk in. Omstreeks 1950 waren er al bijna 2300 inwoners. In de periode 1957-1962 werden de Jhr Roëlllaan, begin Raadhuislaan, Veldweg, De Waag, een deel Torenzicht tot en met Braadkamp (oostzijde) gebouwd.

In de periode 1963-1972 volgde de oude Zuidbuurt tussen Laarderweg, Molenweg en Raadhuislaan. Ten dele bouwde de gemeente sociale woningen, terwijl Philips Telecommunicatie Industrie in Hilversum daar ook een eerste plan voor 113 woningen realiseerde in de straten aan weerszijden van het Plantsoen. Tot 1972 volgde nog een plan van 131 ‘Best-woningen’ aan Ploeglaan, Klaproos en Raadhuislaan, waarvan Philips de helft mocht toedelen onder eigen werknemers en de rest voor Eemnes en omliggende gemeenten was.

In 1972 wilde de provincie dat Eemnes in 1980 ca. 9000 inwoners zou tellen en ca. 15.000 in 2000. We weten inmiddels hoe het is gelopen. Weerwerk van de Werkgroep Toekomst Eemnes, andere ontwikkelingen en gewijzigde inzichten hebben er uiteindelijk toe geleid dat de Noordbuurt werd beperkt tot 1300 woningen in 1985. In december 2016 bereikte Eemnes de 9000 inwoners. De uitbreiding van het plan Zuidpolder is in volle gang.

Afbeelding: nr16.tif

Tekening: Rob du Rieu.

Related posts