Energietransitie? Dat doen we samen

Nederland staat voor een grote uitdaging. Om schone lucht en droge voeten te houden, moet de energievoorziening anders. Minder verspilling en schone opwekking. Om dat te bereiken, worden nationale afspraken uit het klimaatakkoord in Regionale Energie Strategieën (RES) in dertig regio’s in praktijk gebracht.

Eemnes wil in 2030 klimaatneutraal zijn. De RES past daarin. Het is een eerste stap in een lang traject. Uw betrokkenheid en bijdrage zijn belangrijk om het doel in 2030 te halen. We zijn goed op weg. Nieuwe woningen en het Huis van Eemnes zijn energieneutraal. Veel dorpsgenoten hebben hun huizen geïsoleerd en zonnepanelen geïnstalleerd. De gemeente heeft plannen voor een tweede zonneveld en onderzoekt de mogelijkheden van het gebruik van aardwarmte. Ondernemers willen wel een tandje bijzetten.

Plannen maken kan niet zonder u als burger, boer of ondernemer in Eemnes. Meedoen en meepraten vraagt om betrouwbare informatie en ondersteuning. Onze wethouder Wilma de Boer begrijpt maar al te goed hoe belangrijk informatie en participatie is voor het slagen van een traject. Zij is gemotiveerd om het ambitieuze beleid van Eemnes door te zetten. Samen met de buurgemeenten, provincie en de regio.

Na de zomer gaat de gemeente met u in gesprek. Samen gaan we ervoor: Eemnes in 2030 klimaatneutraal!

Fractie PvdA

Related posts