Gemeente in financieel zwaar weer

Elke gemeente krijgt het grootste deel van haar inkomsten van het Rijk. Een klein deel komt uit de OZB. Den Haag heeft het zich de afgelopen jaren makkelijk gemaakt en het helpen van mensen die ondersteuning nodig hebben overgedragen aan de gemeenten. De landelijke politiek heeft er echter niet het benodigde geld bijgedaan. Men oogst applaus door de eigen bijdrage in de Wmo te beperken tot een laag bedrag per maand, maar hoe de financiële gevolgen daarvan opgevangen moeten worden, dat zoekt de gemeente zelf maar uit.

Daardoor kampt Eemnes met grote tegenvallers, zowel in de Wmo als in de jeugdzorg. Als Den Haag niet over de brug komt, zijn pijnlijke ingrepen onvermijdelijk. Er komt nog iets bij: de coronacrisis gaan we economisch voelen. Je kunt niet hele sectoren een flink deel van het jaar dichtdoen en dan verwachten dat de werkloosheid daalt. Het lijkt daarom onvermijdelijk dat er de komende jaren extra belasting moet worden opgehaald bij de inwoners. Daar zit niemand op te wachten, maar het alternatief is dat we mensen aan hun lot overlaten. Daar zal D66 in Eemnes nooit voor pleiten.

Niels Rood, Fractie D66

Related posts