De toekomst van Eemnes

We denken allemaal wel eens na hoe ons leven er over één, vijf of tien jaar uit zal zien. Dromen over de toekomst… De één vindt het fijn en het kan helpen om plannen te maken en doelen te stellen. De ander vindt het nutteloos omdat toekomstdromen geen garanties geven, we hebben immers geen glazen bol.

Ook voor Eemnes gaan we met elkaar dromen over de toekomst. Niet om een vaag beeld te schetsen van wat er allemaal wel en niet zou kunnen. Wel om met elkaar een visie te schrijven, die scherp en onderscheidend is. Het moet een kader bieden om in de toekomst de juiste afwegingen en keuzes te maken. Uitgangspunt is dat we niet alleen maar dromen in het gemeentehuis, maar juist samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Het gezamenlijk opstellen van de toekomstvisie gaat na de zomer opgestart worden. En we hopen dat veel inwoners mee willen denken.

We hebben kunnen genieten van de zon en vrije tijd en zijn opgeladen voor een nieuw raadsseizoen.

 

Fractie CDA

 

Related posts