Rotonde begroting

De begroting van 2021 sluit niet. Er is een (in de jaren oplopend) tekort. Het college komt om de gaten te dichten met een kadernota ombuigingen.

Op de omslag van de ombuigingsnota staat een prent van een klein scheepje dat worstelt in een woeste branding. Dat bootje stelt Eemnes voor. Het zijn ook barre tijden voor een kleine gemeente. De verdeling van de rijksuitkering pakt voor kleine gemeenten steeds slechter uit. Als je naar de begroting kijkt, is het scheepje lek. Als we niets doen, gaat het zinken.

Het college stelt voor om een kostbare deklast van drie miljoen overboord te gooien, zodat het scheepje iets hoger in het water komt te liggen. Maar de zwaarste lading van het scheepje zit in het ‘compartiment’ sociaal domein, en die lading kunnen en mogen we niet zomaar overboord zetten. Het hozen met het hoosemmertje, dat tal van kleine bezuinigingen oplevert, helpt wel een beetje, maar op termijn gaan we het verliezen. Ondanks het hozen, loopt het lekkende schip langzaam vol.

Het lek moet dus dicht en liefst zo snel mogelijk. Het college stelt een spoor twee voor. Dat houdt in: versneld bouwen van huizen. Een acceptabel plan in deze tijd van woningtekort, en het levert drijfvermogen op door meer OZB-inkomen, en een hogere rijksuitkering door een hoger inwoneraantal. We kunnen er ook voor kiezen om niet in grotere aantallen te bouwen. Dan zal het scheepje zinken en zullen de wrakstukken door strandjutters uit Utrecht en Amersfoort worden meegenomen.

Fractie VVD Eemnes

Related posts