Eemnesser namenboek nagenoeg gereed!

Alle namen van onze erven, terreinen, watergangen, straten en huizen historisch beschreven.

Bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Historische Kring Eemnes in 2019 is het idee ontstaan om onderzoek te doen naar alle in Eemnes bekende, maar inmiddels ook (bijna) vergeten benamingen van stukken grond, landerijen, wateren, straten, paden en huizen.

Vier actieve leden t.w.  Jaap Groeneveld, Henk van Hees, Wiebe van IJken en Dick Scherpenzeel hebben zich hiermee, ieder vanuit de eigen interesse voor een bepaald deelonderwerp, de afgelopen twee jaar intensief bezig gehouden en hun bevindingen vastgelegd. Deze bijdragen zijn gebundeld en in dit boek samengebracht.

Het onderzoek leverde veel informatie op, soms heel oude en vergeten informatie, maar ook van recenter datum. Bij dit onderzoek bleek ook dat veel benamingen in de loop van de jaren zijn veranderd.

In dit boek vinden we veel soorten namen, zoals:

– Natuurlijk onze gemeentenaam en namen van polders en buurten. Er wordt uitgelegd dat in een charter van 1269 de oudste vermelding van Eemnes staat als themenesse.

– De ervennamen ofwel de stroken land waaruit Eemnes bestaat en die vanaf de Gooiergracht in het westen tot de Zomerdijk in het oosten lopen. De oudste ervennamen dateren soms al van de 15e eeuw! Ook stukken grond als kampen en bosjes hebben soms een naam, die aan bod komt.

– Van de wateren is de Eem erg oud en bekend als Hemus, maar ook weteringen en sloten hebben namen; die wisselden in de loop van de tijd en er werden nogal eens vergissingen mee gemaakt, zelfs tot in 2020 toe. Door een goede samenwerking met het Kadaster en de Waterschappen behoren die nu hopelijk tot het verleden. Dit boek en het voorwerk spelen (speelden) daarbij een rol.

– De dijken en de kaden waren niet alleen waterkeringen, maar met de paden en ‘stegen’ waren zij ook belangrijk voor het verkeer. Ook die hebben en hadden namen.

– De wegen in de uitbreidingen langs met name de Laarderweg zijn vooral van de laatste eeuw. Afzonderlijk worden oude en nieuwere straatnamen beschreven.

– Er zijn in totaal 262 Eemnesser adressen gevonden, waar één of meerdere namen aan verbonden zijn. Dit betreft namen van woonhuizen, boerderijen en andere gebouwen. In veel gevallen is met hulp van de bewoners ook achterhaald waarom die naam aan het pand gegeven is!

Het boek gaat 240 pagina’s tellen en is populair wetenschappelijk geschreven. Het is  voorzien van veel afbeeldingen van Eemnesser locaties en gebouwen en van oude kaartbeelden.  Het leest daardoor prettig. Voor de één biedt het de gelegenheid om terug te kijken in de boeiende geschiedenis van Eemnes, de ander vindt er de verhalen achter de namen.

Op dit moment wordt het laatste werk aan het boek verricht en we verwachten dat het aan het einde van dit jaar  kan worden gepresenteerd. Hiervan volgt vanzelfsprekend nog nader bericht op o.m. onze website en in de Rotonde.

Het boek kost slechts € 12,50 ; het is een soort jubileumgeschenk van de HKE aan de Eemnesser gemeenschap. Het zal in ieder geval te koop zijn in  de Oudheidkamer van de HKE aan de Raadhuislaan 2a, waar het na de presentatie kan worden afgehaald tijdens de vaste openstelling op zaterdagen van 14.00 – 16.00 uur.

Related posts