Nieuwe maatregelen

corona en kerkgang

LAREN-EEMNES – 6 oktober 2020. Overleg tussen minister Grapperhaus en Protestantse Kerk Nederland (PKN), heeft tot resultaat geleid dat per 5 oktober en tot nadere berichtgeving, nog maar 30 kerkbezoekers per dienst/bijeenkomst, mogen worden toegelaten. Dit buiten de predikant, 5 koorleden, ouderlingen en diakenen, organist, koster, bedieners van beamer en camera en de coördinatoren.

De Protestantse Gemeente Laren Eemnes (PGLE) zal zich, evenals afgelopen maanden, strikt aan de adviezen van de overheid houden. Dat betekent dat er helaas maar 30 kerkgangers op de zondagochtend worden toegelaten.

De kerkdienst blijft uitgezonden worden via Kerkomroep, facebook en YouTube.

Om niet voor een dichte deur te komen, heeft de PGLE een reserverings-systeem: Zij die om 10.00 uur de dienst in de Ontmoetingskerk aan de Kerklaan in Laren willen bijwonen, moeten dat voor vrijdag 24.00 uur aangeven via e-mail: reserveren@pglaren-eemnes.nl. Met de inzenders zal contact worden onderhouden of er wel of geen stoel(en) beschikbaar is (zijn).

Behoort u tot de 30 kerkgangers, dan wordt u tevens dringend verzocht om een mondkapje te dragen bij binnenkomst en verplaatsingen. Zodra men zit mag het kapje af. Ook moeten de handen bij binnenkomst worden ontsmet en wordt uw naam genoteerd. Alleen de predikant en de 5 koorleden mogen tijdens de dienst zingen.

Related posts