We hebben u nodig!

Alle gemeenten in Nederland staan voor de opgave een omgevingsvisie en een omgevingsplan op te stellen. Dat klinkt ingewikkeld, maar in Jip-en-Janneketaal: het gaat alle regels en alle mogelijkheden bevatten voor uw fysieke leefomgeving. 
Daarom heeft de gemeenteraad in februari besloten een nieuwe toekomstvisie tot 2030 (met doorkijk naar 2050) op te stellen (de vorige is van 2008) die we dan als leidraad kunnen gebruiken voor bovengenoemde zaken. Deze toekomstvisie stellen we samen op met onder andere de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
Een bureau, Futureconsult, helpt ons hierbij. En zo zullen er allerlei momenten zijn waarop uw mening en/of ideeën et cetera gevraagd worden. Een eerste stap is deze maand het bestaande burgerpanel in te schakelen. Maar daarnaast zullen alle inwoners de mogelijkheid krijgen om betrokken te zijn bij het input geven voor deze toekomstvisie 2030. 
De nieuwe coronamaatregelen spelen ons hierbij wel parten, maar er zal creatief gekeken worden om zoveel mogelijk inwoners te betrekken. Mededelingen hierover zullen u via De rotonde, krant en andere media bereiken.
Deze column is een oproep aan u als inwoner: geef u op voor ons burgerpanel (u doet dan ook in het vervolg met andere enquêtes mee). Er komt een button op de website van de gemeente, maar als u die nog niet kunt vinden dan kunt u zich via inwonerspaneleemnes.nl aanmelden! Gewoon doen!
Dank u wel!
Namens de fractie van DorpsBelang, Marion Riemens en Mieke Schouten

Related posts