Wonen in Eemnes

Veel mensen willen graag (blijven) wonen in Eemnes. Bij voorkeur in een koophuis, maar wie dat niet kan betalen is aangewezen op een huurhuis van de woningbouwvereniging. In Eemnes is dat de Alliantie. Elke twee jaar maakt de gemeente hierover afspraken met hen.

Voor de PvdA is het belangrijk dat er voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn. Met de Alliantie wordt nu afgesproken dat zij er voor zorgen dat het aantal de komende jaren toeneemt. Ze mogen dus alleen oudere huurwoningen verkopen als ze er meer bij bouwen. Ook vinden we dat er altijd woningen op maat moeten worden aangeboden. Dus geen huizen toewijzen aan alleenstaanden als er ook een gezin in kan. Om te voorkomen dat urgente gevallen de woningen

voor anderen wegkapen willen we graag dat er een aantal (tijdelijke) woningen beschikbaar is als doorstroomwoning. Ook dat willen we in de afspraken vastleggen. Daarnaast proberen we het doorstormen naar een passende woning voor senioren te versoepelen met bijvoorbeeld een verhuisvergoeding, een beperkte huurstijging en de hulp van de ‘wooncoach’.

De Alliantie heeft al veel woningen van zonnepanelen voorzien en beter geïsoleerd. Wij vinden het belangrijk dat ook de overige huurwoningen zo spoedig mogelijk worden aangepakt, zodat de bewoners acceptabele energielasten krijgen. Onze wethouder Wilma de Boer doet haar best dat hier over afspraken worden gemaakt en nagekomen.

Marcus van den Brink en Jaap Hoorneman, PvdA

Related posts