Zonder warmte kunnen we niet. Ook niet als er geen gas meer is. Eemnes trekt samen met de Regio Amersfoort op, om voldoende energie te produceren om iedereen te kunnen voorzien. DorpsBelang gaat als oplossingsrichting uit van: draagvlak onder de bevolking, betaalbaarheid en geen landschappelijke impact. Tot nu toe mogen de berekeningen voor de energievraag alleen opgelost worden door zon- en windenergie. Het bedekken van huizen, gebouwen, schuren etc. met zonnecollectoren is een prima start. DorpsBelang ziet in (ultradiepe) Geothermie een goede oplossing om onze inwoners van warmte en eventueel energie te voorzien. De onderzoeken zijn positief en daarom zijn wij er niet voor om een extra zonneveld aan te leggen dat nu niet nodig is. Ook niet als dat weer afgebroken kan worden (geld en natuur). Ook een windmolen is niet bespreekbaar. Politiek geneuzel en borstklopperij zijn niet aan ons besteed in dit verhaal. We hebben met elkaar de taak u niet in de kou te laten zitten. U niet met enorme kosten op te zadelen om het warm te houden. 

Er is ook veel warmte nodig in deze rare tijd. Warmte voor elkaar en naar elkaar. Waar mogelijk gebeurt dat ook in Eemnes. Het is soms hink-stap-sprong, maar uiteindelijk komt het weer goed. DorpsBelang wenst u warme en gezellige Kerstdagen en een Nieuwjaar waarin al uw wensen vervuld worden.

Namens DorpsBelang, Mieke Schouten

Related posts