Tweede zonneveld

In het open landschap van Eemnes ziet D66 echt geen mogelijkheden om energie op te wekken met een grote windturbine.

Er zijn wel plaatsen denkbaar, maar als je het uitzicht wilt bewaren en oog hebt voor het beschermen van talloze vogelsoorten, blijven er eigenlijk alleen plekken over die dicht op de woonkernen van onze buurgemeenten liggen. Te dicht, wat ons betreft.

Toch heeft Eemnes al sinds een aantal jaren de ambitie om klimaatneutraal te worden. Dat lukt alleen met grootschalige opwekking van energie. Daarom pleiten wij voor een tweede zonneveld, grenzend aan de snelweg. Het college van B&W ziet dat ook graag komen, maar vraagt de gemeenteraad nu om een advies. De kleinste coalitiefractie (PvdA) heeft altijd laten weten voor te zijn, maar in het coalitie-akkoord heeft Dorpsbelang in 2018 opgeschreven dat er geen tweede zonneveld mag komen. Er is een meerderheid voor, maar die afspraak in de coalitie ligt er ook. Het wordt dus spannend in de commissievergadering van december! Sinds 2010 loopt Eemnes voorop in de energietransitie.

We zijn benieuwd of de PvdA haar rug recht houdt, na alle groene beloften in hun verkiezingsprogramma. Mocht het niet lukken, dan moet in de volgende

raadsperiode een inhaalslag gemaakt worden. Toen we in de coalitie zaten hebben we laten zien dat je in vier jaar tijd best veel kunt realiseren. Wat ons

betreft beginnen we nu al! 

Fractie D66

Related posts