Achter elke voordeur

De PvdA vindt het niet-meer-dan-anders principe belangrijk. Dit betekent dat de warmte-rekening niet hoger mag worden dan de huidige gasrekening. Het is goed dat inwoners samen met hun buren zelf werk maken van duurzame energie. Daar is goede voorlichting voor nodig en de energiecoaches van Eemnes Energie kunnen daarbij helpen. 

Woningbouwcorporaties en bedrijven worden aangemoedigd om meer werk te maken van duurzaamheidmaatregelen, zoals isolatie van huurwoningen of zonnepanelen op bedrijfsdaken. Om verduurzaming te financieren zijn er subsidies en leningen tegen gunstige voorwaarden. 

Grootschalige energieopwekking blijft echter nodig. Dat kan met zonnevelden, windmolens of aardwarmte. De landelijke overheid gaat ervan uit dat aardwarmte 23% van de warm-tebehoefte in Nederland kan dekken. Daarmee kunnen 1,5 miljoen huizen van het aardgas af. 

Onderzoek heeft geleerd dat de diepe ondergrond van Eemnes geschikt lijkt te zijn voor aardwarmtewinning. Boringen in 2022 moeten uitwijzen of een aardwarmtesysteem de ener-giebehoefte van Eemnes en omstreken kan dekken. Als dat zo is, zijn extra zonnevelden en windmolens niet nodig. De PvdA wacht de uitkomst van de boringen met spanning af. In de tussentijd werken we aan een warmtevisie voor Eemnes en een plan B voor het geval dat aardwarmte niet de beloofde oplossing biedt. 

Iedere oplossing heeft consequenties voor het verwarmen van uw woning. De PvdA wil dat de gemeente haar inwoners goed op de hoogte houdt, omdat de keuzes die de Raad nu maakt, straks achter iedere voordeur worden gevoeld.

Martin Overbeeke, 

Fractie PvdA Eemnes

Related posts