Goede voornemens

Het nieuwe jaar is begonnen zonder vuurwerk maar niet in stilte.

Door de medewerking van de gemeenteraad, de kerken en de klokkenluiders

te Eemnes is er invulling gegeven van de wens van het CDA om het

jaar in te luiden.

Samen gaan we er wat van maken. Met het vaccin en de vaccinatie in het

vooruitzicht zal eind dit jaar de omgangssituatie hopelijk weer normaal

zijn, we wensen ieder dan ook een goede gezondheid toe in 2021.

Dat we er samen iets van kunnen maken lieten de agrariërs afgelopen

week zien in de omgeving Eemland en BEL. Met lichtjes versierde tractoren

trokken door de regio en gaven daarmee een signaal van betekenis.

Ook werden er vorige week door twee jongeren in Eemnes koekjes gebakken

en haalden ze maar liefst  80 euro op voor het goede doel, lazen we in

de krant. Dit zijn voorbeelden van hoe we er voor elkaar kunnen zijn met

gebaren groot of klein.

Ook wij CDA Eemnes hopen dit jaar van betekenis voor u te kunnen zijn.

Komend jaar zal de invoering van de omgevingswet ook voor Eemnes een

feit worden. Met de invoering van de omgevingswet zullen vele wetten

opgaan in nieuwe regels. Wij willen het voor burgers zo eenvoudig mogelijk

maken als het kan waar het gaat om zaken waarvoor u de gemeente

nodig heeft. Geen geneuzel over allerlei kleine zaken en formulieren,

maar duidelijkheid vooral en focus op de grote lijnen waar het er toe

doet. Onze gedachte is dat het dan ook voor de gemeente het beste is.

De CDA fractie

René Mirjam en Pieter

Related posts