HET ENT IS IN ZICHT

De eerste COVID-19-prik is 6 januari jl. uitgedeeld. Het einde van deze pandemie is ingezet en hopelijk het begin van een nieuw
zicht en bovenal inzicht.

HET ENT IS IN ZICHT
Het ent schijnt binnenkort in zicht
de Prik zal lijdzaam tot ons komen
die met aplomb en zonder schroom
door iedereen die COVID vreest
in de arm wordt genomen

Als een messias daalt hij neer
als een verlosser met erbarmen
die ons weer terugprikt naar weleer
Maar komt de Prik ook echt terecht
in de wereld van de armen?

De stilte gaat weer terug naar af
de Prik zal deels de rust verstoren
de F-side staat reikhalzend klaar
Ik mis nu de geluidsband al
met gekuiste jubelkoren

Het end lijkt binnenkort in zicht
het land dreigt te ontploffen
We vliegen voor een prikkie uit
en weer terug naar het normaal
met stik- en antistoffen

Als wij niet na de laatste Prik
ons gedrag weten te stelpen
door niet meer zo immuun te zijn
voor hoe de aarde kwijnt
dan zal geen Prik ooit helpen


Related posts