Berichten in coronatijd van Eemnes Energie en het burgerinitiatief De Vuurmeesters.

Over duurzaamheid en de energietransitie is veel te doen. Diverse organisaties en partijen zijn al bezig met de energietransitie. Maar energietransitie gaat alleen lukken als mensen betrokken worden en zich bewust zijn van het belang en beseffen dat klimaat en energie iets is wat onze allemaal aangaat.

Wij vinden het van belang om u als inwoner te betrekken bij de energietransitie in Eemnes. Daarom willen wij in Eemnes buurtgesprekken organiseren over onderwerpen die betrekking hebben op ons energieverbruik. Daarbij kunnen we als bewoners in de wijken van elkaar te leren en ook (samen) stappen zetten.

Een buurtgesprek kan gaan over kleine ingrepen en besparend gedrag. Maar uiteindelijk ook over goede isolatie, zuinige elektrische apparaten en eventueel aardgas vaarwel zeggen als energiebron.

Tijdens de buurtgesprekken ga je met elkaar in gesprek over je energieverbruik. Je kunt bijvoorbeeld jouw energierekeningen vergelijken met andere bewoners. Je wisselt ervaringen  en meningen uit laat zien wat je hebt gedaan om energie te besparen en bespreekt hoe je dat ervaart. Je helpt daarmee elkaar als wijkgenoten beslissingen te nemen op het gebied van de energietransitie.  

We hebben een team klaarstaan om te helpen bij de buurtgesprekken. Dat kunnen we o.a. doen met een energie coach die bij het buurtgesprek aanwezig is. Die coach kan het gesprek leiden, maar kan ook uitleg geven rond de energietransitie en vragen beantwoorden.    

We starten de buurtgesprekken in de noordbuurt van Eemnes en helaas voorlopig on-line.  Spreekt het idee van buurtgesprekken je aan. Zoek 6 mensen die mee willen doen en meldt je aan via secretariaat van Eemnes Energie via secretariaat@eemnesenergie.nl . Je kunt je ook individueel aanmelden. En als je nog vragen hebt of hulp wilt bij het organiseren van een buurtgesprek, kun je bij het secretariaat terecht.

Voor het organiseren van de buurtgesprekken willen we bij opgave graag weten in welke straat je woont, wat je leeftijd is en welk soort huis je bewoont (huur of eigendom) en de samenstelling van je huishouding (alleenstaand, gezin etc.).

Met de buurtgesprekken starten we in Eemnes onze reis naar een duurzame toekomst. Het is belangrijk want de energietransitie biedt ons kansen om onze leefsituatie en woonomgeving  te verbeteren en prettiger te maken.

Dus doe mee en meld je aan bij secretariaat@eemnesenergie.nl . Dan kunnen we samen aan de slag met de energietransitie in Eemnes.

Wim Bary

Lid van Energie Coöperatie Eemnes

Related posts