De verbroken verkiezingsbeloften van PvdA en Dorpsbelang

Het akkoord van de huidige coalitie laat aan duidelijkheid niets te wensen over. “We herstellen het percentage sociale huur en betaalbare koop in de Zuidpolder naar 35%”, stond er in 2018 dapper. Helaas: het wordt 28%. Maar het college schrijft nu doodleuk op dat nieuwe afspraken met de bouwers ‘aansluiten bij het collegeprogramma’. In plaats van vijftig woningen in de sociale sector extra, worden het er nu vijftien, toch geen klein verschil. Iedereen moet na maximaal één jaar wachten een huurwoning kunnen vinden, beloofden PvdA en Dorpsbelang. Dat het veel langer is, weet elke jongere. Er zou een onderzoek komen naar een eigen woningbedrijf. Ook deze belofte lijkt vergeten. Voorzieningen voor dementerenden in de Eemhof zouden worden uitgebouwd voor de hele wijk. Goed idee, deden ze niet. Schans-korven aan de oostkant van de A27 verlengen? Werd te duur. Drie opties voor andere afwikkeling van het landbouwverkeer? Klim- en klauterbos? CO2-compensatie van het doorgaande verkeer in Eemnes? Allemaal niets van terecht gekomen.

Het meest schrijnend is het stemgedrag van de PvdA als het gaat om een tweede zonneveld. Het collegeprogramma ‘houdt onver-kort vast aan de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn.’ Maar Dorpsbelang, geen voorstander, hoefde niet eens naar de PvdA te blaffen; er komt deze periode geen tweede zonneveld.

In Eemnes kun je lokaal geen GroenLinks stemmen; de PvdA heeft veel van die stemmers actief geworven. Die zullen zich afvragen: waarom heb ik die partij het vertrouwen geschonken? Tip voor de volgende keer: D66 maakt groene ambities wel waar en wil woningen bouwen, zodat starters gewoon een huis kunnen vinden.

D66 Eemnes: Niels Rood, Pascal Defferding, Sheila Wiering

Related posts