Egels

De dagen zijn aan het lengen, het wordt iedere dag een beetje warmer en zonniger, de vogels zijn druk bezig met het bouwen van een nest en de bloemen staan in bloei. Oftewel, de lente is in aantocht! Dit betekent ook dat de egels langzaam uit hun winterslaap komen. Ze gaan druk op zoek naar voedsel om op gewicht te komen voor het naderende paarseizoen en de volgende winterslaap.
De egels krijgen het steeds moeilijker in ons land door de opkomende steden, drukke wegen en het afnemen van natuur(gebieden). Hierdoor worden egels vaak slachtoffer in het verkeer, sterven ze van de honger/dorst of kunnen ze niet veilig hun winterslaap houden. Dit is de reden dat de egel een beschermde diersoort is binnen de Flora- en Faunawetgeving. De afgelopen 25 jaar is de egelpopulatie met 35% afgenomen. Dit komt voornamelijk doordat de egel vanuit natuurgebieden naar de stad is verhuisd in verband met vijanden. Door deze verhuizing zijn er naar schatting jaarlijks 135.000 egels slachtoffer in het verkeer.
Egels zijn leuke, schattige maar vooral ook nuttige dieren. Ze voeden zich voornamelijk aan rupsen, larven, wormen, slakken, spinnen etc. Hierdoor kunnen ze ons op een natuurlijke manier helpen bij de bestrijding van schadelijke insecten en slakken in de tuin! Daarnaast zijn ze ook grote opruimers van aas en weggegooid voedsel en fruit.
U kunt de egel op diverse (kleine) manieren helpen om een bijdrage te kunnen leveren aan de (afnemende) egelpopulatie in ons land. Plaats bijvoorbeeld een egelhuis in de tuin waar egels hun jongen kunnen werpen of de winterslaap gehouden kan worden. Let er op bij de aanschaf van een egelhuis dat deze wordt aangeraden door de Egelbescherming! Niet alle egelhuizen die verkocht worden zijn goed voor de egels. U kunt ook zelf een egelhuis bouwen met de bouwtekeningen van de Egelbescherming!
Stop met het gebruik van gif in de tuin tegen bestrijding van ongewenste insecten. Op lange termijn is het gif dodelijk voor de egels. Daarnaast kunt u egels regelmatig bijvoeren in de tuin door het plaatsen van kattenbrokken of speciaal egelvoer en vergeet ook het plaatsen van een bakje water niet. Hier worden niet alleen de egels maar ook de vogels blij van! Leg ook een egelsnelweg aan tussen uw tuin en die van de buren. Hierdoor kan een egel veilig van tuin naar tuin voor het zoeken van voedsel zonder dat deze over een echte (snel)weg moet. Let daarnaast ’s avonds/’s nachts extra goed op wanneer u auto rijdt. Egels zijn op deze momenten actief en zoeken regelmatig aan de kant van de weg naar voedsel.
Voor meer informatie of tips over wat u kunt betekenen voor de egels in uw omgeving kunt u kijken op: www.egelbescherming.nl of www.natuurpunt.be
Door kleine aanpassingen in de tuin en extra oplettend te zijn op de momenten dat egels actief zijn kunnen we samen een bijdrage leveren aan het in stand houden van de egelpopulatie in ons land!

Related posts