Volksuniversiteit Naarden Bussum en Het Gooi samen verder

Volksuniversiteit Het Gooi en Volksuniversiteit Naarden-Bussum hebben besloten te bekijken hoe zij de krachten kunnen gaan bundelen, op weg naar één, zo toekomstbestendig mogelijke organisatie. Er was al sprake van – nog beperkte – samenwerking, maar de Corona-crisis heeft een en ander in een stroomversnelling gebracht.

“Het lag misschien voor de hand, deze fusie, maar het is toch een hele stap, als je beide nog goed draait,” vertelt Hanneke Nolten, voorzitter van Volksuniversiteit Het Gooi. “Het is voor vrijwilligersorganisaties als de onze altijd knokken om voldoende mensen aan te trekken, maar dat zijn we wel gewend.”

“En toen kwam Corona. We moesten cursisten teleurstellen, docenten teleurstellen, ons programma annuleren en waar mogelijk overstappen op online lessen. Een en ander vroeg het uiterste van de flexibiliteit van onze vrijwilligers en docenten waarbij we ons realiseerden dat we met twee Volksuniversiteiten op vijf kilometer van elkaar keihard aan het werk waren om hetzelfde wiel uit te vinden.”
Nolten en collega-voorzitter John Gardner van Naarden-Bussum stellen: ”We hebben nu nog de keuze om vanuit onze kracht naar een optimale situatie te werken en de toekomst veilig te stellen. Er zijn al veel Volksuniversiteiten kopje onder gegaan en dat is eeuwig zonde want de Volksuniversiteiten voorzien in een maatschappelijke behoefte. Wij staan voor goed, toegankelijk en betaalbaar onderwijs en dat gaan we zo houden. Samen.“

Beide volksuniversiteiten zijn ervan overtuigd dat deze fusie positief uit zal pakken voor zowel cursisten als docenten. “Het schaalvoordeel zorgt ervoor dat cursussen eerder door kunnen gaan,” aldus Gardner. “Docenten willen lesgeven en cursisten willen een zo breed mogelijk aanbod. Aan die twee voorwaarden kunnen we samen nog beter voldoen.”  De twee volksuniversiteiten zullen samen verder gaan onder de naam Het Gooi.

Related posts