Eemnes: Waar vind ik …?

Wethouder Wilma de Boer van de Gemeente Eemnes  kreeg het eerste exemplaar van de brochure ‘Eemnes – Waar vind ik …?’ uit handen van kinderen van Syrische vluchtelingen die sinds twee weken in het dorp zijn komen wonen.

Deze brochure van Goede Buren Eemnes geeft nieuwkomers in Eemnes een uitgebreid overzicht van belangrijke adressen in het dorp. Alle adressen zijn voorzien van een foto zodat je behalve het adres dat je leest ook al een beetje kan zien hoe het er aan de buitenkant uitziet.

Kor van Es, bestuurslid van Stichting Goede Buren Eemnes., is de maker van deze gids voor Eemnes. Het is een praktische brochure geworden, waarin je niet allen het Gemeentehuis kunt vinden,  maar ook de dokter, de tandarts, de fysiotherapeut, de basisschool, de kerken, de sportverenigingen, de winkels, de schoenmaker en de restaurants. En deze opsomming is nog niet eens volledig; ook het Huis van Eemnes en het Taalcafé Eemnes staan erin, om maar twee voorbeelden te noemen.

‘Eemnes – Waar vind ik…?’, is gemaakt voor statushouders die in Eemnes komen wonen. Het idee voor zo’n boekje is ontstaan tijdens een overleg van bestuursleden van Goede Buren Eemnes met ambtenaren van de HBEL Maatschappelijke Zaken tijdens een gesprek over de invoering van een nieuwe wet voor de inburgering van nieuwkomers en statushouders.

Binnen het kader van deze nieuwe wet is het de bedoeling om statushouders in een AZC zo vroeg mogelijk informatie te geven over de plaats waar ze gaan wonen.  Wat is het dan niet handig om al een boekje met foto’s te hebben waar je alles kunt vinden in het dorp, met achterin plattegronden van Eemnes en van de regio, waarop nummers staan die naar de adressen verwijzen.

Related posts