Verkiezingperikelen

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn inmiddels achter de rug. De winnaars gefeliciteerd, de kiezer heeft gesproken. Er liggen vele uitdagingen voor de nieuwe coalitie. Het land de coronacrisis uit loodsen en zaken zoals klimaatdoeleinden, woningtekorten en het stikstof-debacle. Dit vraagt moed, leider-schap en doorzettingsvermogen. Ook voor onze gemeente wordt het spannend met tekorten binnen het sociaal domein en  hervormingen binnen het gemeentefonds.

De gebruikelijke verkiezingsretoriek is ook deze column niet ontgaan. Dorpsbelang met een stilleven van een mooi besneeuwd Eemnes, met de boodschap dat wat hun betreft een bijna lege agenda voor de raad een goed streven is. D66, VVD en CDA zijn het hier duidelijk niet mee eens. Van ons uit een oproep om vooral voortgang op onderwerpen te maken. Er is immers een flinke behoefte onder starters voor betaalbare woningen, maar ook de ouder wordende bevolking heeft duidelijke behoeften voor wonen  dichtbij de voorzieningen. Daar hebben we dan ook een motie voor geschreven, deze is echter door het college (nog) niet uitgevoerd.

Komende raadsvergadering is er dan ook een voorstel om de capaciteit binnen de gemeente te verhogen. Gezien de achterstanden heel logisch, maar helaas zien we niet de handjes op de werkvloer terecht komen, dus daar valt toch wat uit te leggen!

Ook is er vraag naar meer overhead op de uitvoering van de Zuidpolder. Terwijl juist is besloten om in 2022 niet te bouwen in de Zuidpolder en daarna gaat de handrem er op!  Dus meer overhead om minder te gaan bouwen? Missen we hier iets geacht college?

CDA fractie Eemnes, Pieter, Mirjam en René

Related posts