Beter opkomen voor belangen Eemnessers

Voor een kleine gemeente als Eemnes is het belangrijk voor de belangen van de inwoners op te komen in de regio en de provincie.

Het college van B&W is erg laks op dit gebied.

Er is zes keer vergaderd over een nieuwe kroeg aan de Wakkerendijk.

Maar intussen liet Dorpsbelang-wethouder Theo Reijn de nieuwe regels voor het stiltegebied gewoon vaststellen door de provincie.

Daardoor moet nu zo’n kroeg getoetst worden aan strenge geluidseisen. Reijn heeft alleen een vaag briefje van de gedeputeerde dat het zo’n vaart niet zal lopen. Wij hebben ons als D66 fel

verzet tegen de verordening en er loopt nu nog een Wob-verzoek, maar het was natuurlijk veel krachtiger geweest als het college meer had gedaan.

Ook bij de RES, over windmolens en zonnevelden, beschermt het college de inwoners onvoldoende. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) wil twee windmolens bij het knooppunt mogelijk

maken. D66 heeft een motie ingediend waarmee de raad windmolens zo dicht op de woonkern afwijst. Wij hopen dat alle raadsfracties de motie steunen, want het college laat het allemaal maar

zo’n beetje gebeuren.

Niels Rood, D66 Eemnes

Related posts