“EEN DIJK VAN KUNST EN CULTUUR” in Eemnes

OP ZON

Onwetend van wat voor bijzonder jaar het zou worden, riep de stichting Een Dijk van Kunst en Cultuur ruim 1 jaar geleden Eemnesser kunstenaars op om zich aan te melden voor de zevende kunstroute op de Wakkerendijk en de Meentweg. Ook de nieuwe datum voor 2021 is ondertussen verplaatst. Het organiserend comité verwacht en hoopt nu toch het bijzonder gezellige evenement Een Dijk van Kunst en Cultuur na de zomer te kunnen houden en wel op zondag 29 augustus 2021. De organisatie roept kunstenaars, kunstenmakers en ambachtslieden op om mee te doen, zij hoopt dat er ook onbekende Eemnesser kunstenaars ‘uit de kast’ komen.

Het belooft een dag te worden vol toneel, zang, dichtkunst, verhalen, beeld- en schilderijexposities. De mix van Kunst en Cultuur maakt deze dag bijzonder.

Als u schilderijen, beelden, foto’s, tekeningen, mozaïekkunst, sieraden maakt, een andere vorm van kunst of bijzondere ambacht beoefent, meldt u zich dan aan! Voorwaarde voor deelname is een verbinding met Eemnes; dus inwoner van of atelier/werkplek in Eemnes.

Vindt U het leuk om uit eigen werk voor te dragen, muziek te maken of met een koor op te treden, U bent van harte welkom.

Naast deze oproep naar kunstenaars en kunstenmakers zijn  wij op zoek naar sfeervolle locaties op de Wakkerendijk en Meentweg, waar een kunstenaar zijn kunst kan tonen of waar een optreden kan plaats vinden. Hebt u een dergelijke passende locatie beschikbaar op 29 augustus, geeft u zich op bij het organisatiecomité.

Wilt U deelnemen aan “Een Dijk van Kunst en Cultuur” Eemnes 2021, in welke vorm dan ook en heeft u een band met Eemnes, dan kunt u zich aanmelden. Vraag per e-mail een inschrijfformulier aan bij: info@dijkvankunstencultuur.nl. Het ingevulde formulier kan gescand via dit mailadres weer ingeleverd worden of bij Liesbeth Nap, Parklaan 11, 3755 HG Eemnes.

Selectiedag

De deelnemende kunstenaars wordt gevraagd op zaterdag 29 mei, in Het Huis van Eemnes (inleveren tussen 10 en 11 uur), twee of drie kunstwerken te tonen aan een deskundige selectiecommissie. Uit deze inzendingen wordt door deze commissie maximaal een vijftal kunstenaars genomineerd voor de Eemnesser Cultuurprijs 2021. Hieruit wordt tijdens de kunstroute, op 29 augustus, een winnaar geselecteerd.

Op de dag van de kunstroute heeft het publiek ook de mogelijkheid om hun voorkeur kenbaar te maken, wat een publieksprijs aan het eind van de dag oplevert.

Heeft u leuke ideeën, tips, dan kunt u deze mailen naar info@dijkvankunstencultuur.nl

Informatie en terugblikken op vorige edities vindt u ook op de website www.dijkvankunstencultuur.nl

Wij hopen dat u weer net zo enthousiast reageert als bij de vorige kunstroutes. In 2018 hadden ruim 40 deelnemende kunstenaars hun kunstwerken tentoongesteld en hebben honderden bezoekers genoten van verrassende podiumkunst en prachtige creaties.   

LET WEL: ook nu zijn we nog steeds afhankelijk van de omstandigheden en volgen we de maatschappelijke ontwikkelingen  rond corona natuurlijk op de voet. Het vooruitzicht op verbeteringen lijkt goed te zijn en laten we ons daaraan vasthouden.

Namens het DKC-comité Reggie van Berkel (voorz.)

DAG 29 AUGUSTUS 2021    

Related posts