In de gemeenteraad een bijdrage leveren aan de toekomst van Eemnes?

Binnen een jaar is het weer zover, gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Uit een inwonerspanel over de toekomstvisie eind vorig jaar blijkt dat bijna negentig procent van de inwoners graag

in Eemnes woont en gemiddeld een acht geeft als gemeente om in te wonen. Negen op de tien respondenten vindt dat Eemnes zich kenmerkt door natuur, ruimte, rust en open polder en een

kleinschalig, dorpskarakter heeft. Dit vergt een voortdurende inspanning waarvoor DorpsBelang zich al meer dan veertig jaar inzet.

Geen problemen?

Je zou bijna denken dat er in Eemnes geen problemen zijn. Dat is uiteraard niet het geval. Met name bij het woningaanbod signaleren inwoners serieuze problemen: er zijn niet voldoende

betaalbare woningen voor starters en er is behoefte aan levensbestendige woningen voor senioren. DorpsBelang zet hier vol op in. Starters- en seniorenwoningen komen er bij Hink Stap Sprong,

De Hilt en in Zuidpolder. Maar er is meer te doen de komende jaren op allerlei gebied.

Cursus Politiek Actief in september 2021

In de maand september is er op vier donderdagavonden een cursus over actief zijn in de politiek, gevolgd door een raadsvergadering op maandag. Onderwerpen zijn onder meer de gemeente,

debatteren en gemeentefinanciën. DorpsBelang roept kandidaten op die zich willen inzetten voor de toekomst van hun kinderen in Eemnes. U kunt zich hiervoor bij een van de onderstaande raadsleden aanmelden.

Fractie DorpsBelang: 

Mieke Schouten, Eddy van IJken, Bas Pouw, Marion Riemens, Jan de Zeeuw

Related posts