Windmolens

De Eemnesser VVD heeft een motie gesteund om in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) geen windmolens te gaan plaatsen in Eemnes. Er komt steeds meer weerstand tegen de landschapsvervuiling, de geluidsoverlast en het gevaar voor de vogelstand nabij windmolens. En terecht. We moeten ons afvragen of het allemaal niet een beetje te snel en te ondoordacht gaat.

Oud-PvdA-minister Plasterk schreef in De Telegraaf van vrijdag 7 mei een stuk van gelijke strekking. Hij betoogde dat er bij grootschalige opwekking van windenergie toch nog back-up dient te blijven van fossiele brandstofcentrales bij piekbelastingen, windstilte of onvoldoende wind. Bij het streven naar CO2- neutrale energieopwekking moet dat gat dus uiteindelijk worden opgevuld door kerncentrales. Dat kan veilig, want de technologie die leidde tot een ramp als bij Tsjernobyl wordt al vijftig jaar niet meer gebruikt. Alle vrees voor kernenergie stamt nog uit die tijd.

Hebben we dan over een jaar of twintig die tweede kernenergiecentrale in Borssele of eentje ergens op de Maasvlakte of aan de Afsluitdijk, dan zijn die oude windmolens inefficiënt, overbodig en lelijk. Na een jaar of dertig zijn ze op en moet je ze weer opruimen. Kortom, zinloos om nu het hele land vol te zetten met windmolens als we weten dat dit voor de lange termijn niet de oplossing is. De VVD loopt daarop vooruit. In de tussentijd kan je best nog even aardgas gebruiken. Dat bespaart een hoop geld dat geïnvesteerd kan worden in betere oplossingen. Daar gaat de Eemnesser VVD graag voor. Emil Schade, fractie VVD Eemnes

Related posts