DE GRUTTO EN HAAR POLDER

Dit voorjaar kenmerkt zich door veel regen en te lage temperaturen. Waar normaal gesproken eind mei al de tweede grassnede van het land wordt gehaald, is tot op heden nog geen polderspriet gemaaid. Zompige weilanden (plasdras), ongeschonden weidebloemen,  relatief hoog gras en de afwezigheid van maaimachines tijdens de broedperiode zijn ideale voorwaarden voor het herstel van de bedreigde broedvogels zoals de kievit en de grutto. Bovendien heeft de hele natuur nog wel een regeninhaalslag nodig.

De regen valt met bakken neer
geen grassnee in het vizier
de boer baalt als een stier
de grutto speelt mooi weer

Het hoge gras, de bloemenpracht
een waar poldermodel
De grutto heeft vrij spel
geen dreiging die haar wacht

Tot zij relaxed op haar gebroed
verscholen achter fluitenkruid
een plaag van vogelaars vermoedt

Zij krijst de spotters overluid
te stoppen met hun fotoshoot
en scheert zich weg naar kroost en kluit

Related posts