Hoe nu verder?

De jaarrekening en de kadernota zijn voor het zomerreces aan de raad gepresenteerd.

De financiële toekomst ziet er niet zonnig uit. Er moet flink bezuinigd worden. Er zijn echter mogelijkheden om meerdere projecten aan elkaar te koppelen waardoor wij als gemeente op meerdere dossiers vooruitgang kunnen boeken.

Door meer woningbouw per jaar toe te staan, kunnen wij iets doen aan het woningentekort en zo bijvoorbeeld onze jongeren aan een woning helpen. Met de inkomsten die de gemeente hiermee genereert, onder andere meer WOZ inkomsten omdat er meer woningen zijn, kunnen andere projecten gerealiseerd worden. Bijvoorbeeld een brug over de Vaart, of het in stand houden

van de subsidie aan sportverenigingen of het plegen van groenonderhoud.

Het college heeft zelfs een aantal voorstellen in de la liggen voor het bouwen van woningen, door Eemnesser ondernemers. Helaas is de huidige coalitie niet genegen om van het aantal te bouwen woningen per jaar af te wijken. Of gaat de PvdA toch mee met de fracties van VVD, D66 en CDA dat, gelet op de schaarste op de woningmarkt, een en ander verder uitgewerkt kan worden?

Wij hopen van ganser harte, in het belang van de Eemnesser bevolking, dat een raadsmeerderheid met zo’n voorstel gaat instemmen. Zodat bij een positieve uitkomst er een start gemaakt kan worden met deze projecten en er niet tot aan de verkiezingen gewacht gaat worden. Woningbouw heeft een lange voorbereidingstijd!

Eemnesser VVD fractie: Emil, Monique en Bas

De partij van de doeners!

Related posts