Yes we can!

De aarde warmt snel op, het klimaat veran-dert. Duurzaamheid is bestaanszekerheid voor ons, onze kinderen en toekomstige generaties. Dat vraagt om actie en veran-dering. Een verandering die alleen slaagt als iedereen meedoet en we de kosten eerlijk verdelen.

De Verenigde Naties schrijft recent dat klimaatverandering onomstotelijk wordt veroorzaakt door de mens. Die stelling stelt ons lokaal voor een dilemma. Enerzijds is de bijdrage van Eemnes een druppel op een gloeiende plaat. Anderzijds zijn de gevolgen alleen te beheersen als iedereen meedoet. Dus politiek en burgers. 

De PvdA staat voor een schone, duurzame en eerlijke koers. Er wordt veel gesproken over het opwekken van energie met zon-nevelden, windturbines, aardwarmte en andere manieren. Dat is ver van mijn bed, zult u denken. Maar het verandert als we praten hoe Eemnes van het gas afgaat. Hoe hou je dan warme voeten in de winter? Het wordt een koude douche als we nu geen actie ondernemen. En het kan. Het kan als de overheid de burgers betrekt en onder-steunt. Als ondernemers vol meedoen. Als de Alliantie vaart maakt met het verduurza-men. Als we ons dorp nog groener maken. En als we niet alles overlaten aan commer-ciële partijen, maar zelf de handen uit de mouwen steken.

De PvdA wil dat energie in 2030 schoon en van iedereen is. Dat we samen voor duurzaam kiezen en onze toekomst veilig-stellen. Het wordt een lange en moeilijke reis, maar we zijn het verplicht aan onze kinderen, kleinkinderen en de generaties daarna.  

Fractie PvdA-Eemnes

Related posts