Gezinnen voor gezinnen

Over het algemeen gaat het goed met de kinderen en jeugd in Eemnes. Maar ook in onze gemeente zien we steeds meer kinderen die extra ondersteuning en zorg nodig hebben. 

U heeft vast gezien dat de kerk in Eemnes onlangs groen verlicht was om aandacht te vragen voor het belang van pleegzorg. Niet voor elk kind is een stabiele omgeving vanzelfsprekend,

terwijl dat enorm belangrijk is voor een kansrijke toekomst.

Soms gaat het thuis even niet goed en dan is het fijn dat er een gezin is waar een kind even kan verblijven. Het liefst dichtbij huis, zodat school en vriendjes gewoon in de buurt zijn. Op

die manier geef je de toekomst van een kind ‘groen licht’.

Binnen de jeugdzorg wordt vaak gesproken over preventief werken. Oftewel; we zetten actief in op activiteiten die kunnen voorkomen dat er complexe situaties ontstaan, want; “Zorg redt

levens, preventie generaties!” 

Eén van de preventieve initiatieven zou wat ons betreft de samenwerking met buurtgezinnen kunnen zijn. Buurtgezinnen is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Gezinnen die steun kunnen gebruiken (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. De hulp is alledaags en vriendschappelijk. Ook in de komende raadsperiode willen we ons als CDA inzetten voor onze jeugd. Samen kunnen

we ervoor zorgen dat kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk opgroeien.

CDA-fractie: Pieter, René en Mirjam

Related posts