Voedselhulp voor zo’n 30 Armeense gezinnen

Evenals vorig jaar heeft Pax kinderhulp Eemnes financiële middelen beschikbaar gesteld om zo’n  30 kansarme Armeense gezinnen  deze winter van voedsel te voorzien. Deze Eemnesser werkgroep, die normaal gesproken kansarme Armeense kinderen een drieweekse vakantie in Nederland bezorgd, heeft afgelopen jaar door de Corona pandemie de vakantie moeten afblazen. Ook voor komend jaar is het nog onzeker of er kinderen kunnen komen, maar de voorbereidingen zijn al wel gestart.

Stapanavan

Zo heeft de werkgroep besloten om wederom kinderen uit het in noord Armenië gelegen Stepanavan uit te nodigen. In het in 1988 door een aardbeving zwaar getroffen gebied, lijkt de tijd stil te hebben gestaan. Veel van de bevolking woont nog steeds in de toen geplaatste barakken, wagons en andere primitieve huisvesting. Fabrieken zijn niet meer herbouwd waardoor er een grote werkloosheid is. Zo is er weinig zicht op enige welvaart en is hulp daar dan ook hard nodig. Pax kinderhulp Eemnes die al twee keer eerder kinderen uit die plaats een vakantie heeft bezorgd, heeft goede contacten met een vrijwilliger daar. Deze vrijwilliger die zich enorm inzet voor de minder bedeelden daar, heeft vorig jaar zo’n  30 gezinnen van voedsel voorzien. Voedsel, welke zij plaatselijk inkocht van het door Pax kinderhulp Eemnes beschikbaar gestelde budget.

Ook dit jaar heeft ze aangeboden dit belangeloos te verzorgen. Hulp die juist nu extra hard nodig is. Ook in Armenië heeft men last van stijgende energie prijzen, tekorten aan grondstoffen en producten, waardoor ook daar alles flink duurder is geworden.

Donaties

De financiële middelen heeft de werkgroep vooral met de vele “Cookie” acties vergaard. Ook hebben ze veel donaties gekregen van mensen die het werk van Pax kinderhulp Eemnes een warm hart toedragen. Meerdere mensen hebben in plaats van verjaardagcadeaus hun familie, vrienden en kennissen gevraagd een bedrag over te maken naar Pax kinderhulp Eemnes.

Daar zijn we natuurlijk enorm blij mee en mede dankzij deze giften kunnen we deze 30 gezinnen de winter door helpen, aldus Johan Meppelink, voorzitter van de Eemnesser werkgroep. Uiteraard kunt U altijd ons werk ondersteunen, vervolgt Meppelink en misschien is het wel een hele mooie kerstgedachte ook een gezin te helpen. Voor zo’n  € 30, – kan een gezin al een maand redelijk eten. Donaties kunt  U overmaken naar rekeningnummer NL46RABO 03159 185 27 t.n.v. Pax kinderhulp Eemnes o.v.v. Kerst 2021.

Related posts