Het sluitingsuur van cafés

In ‘normale’ tijden, zonder Corona,  zijn cafés voor onze begrippen ‘s avonds gewoonlijk open tot  11 of 12 uur.

100 Jaar geleden was dat anders in Eemnes. Bij verordening was toen vastgelegd dat cafés tot uiterlijk 10 ’s avonds open mochten blijven. Voor de plaatselijke horeca was dat onbevredigend, zeker in de zomerperiode wanneer het  ’s avonds lang warm en licht is.

Om die reden had een 7-tal caféhouders in de zomer van 1926 een verzoek aan de gemeenteraad gericht om het sluitingsuur in die periode met één uur te verlengen tot 11 uur ’s avonds.  Als je het goed beschouwt: 7 cafés op een aantal van ca. 1800 inwoners was -vergeleken met nu- eigenlijk best veel!  

Als reden werd aangevoerd  ‘dat het met het oog op de a.s. drukte van den hooibouw meermalen voorkomt dat landbouwers die om 22.00 uur uit de polder naar huis keren, hun café nog even wensen te bezoeken en zich wat te verfrissen’.

Dit verzoek werd uitgebreid besproken in de raadsvergadering, waarbij de voorzitter op voorhand aangeeft geen aanleiding te zien om aan dit verzoek mee te werken. De discussies hierna binnen de raad hierover geven een aardig tijdsbeeld over hoe hier tegenaan werd gekeken.  Zo noemt wethouder Pas ‘het een eigenaardige behoefte om ’s avonds zo laat nog een café te bezoeken’.  Raadsleden  Van den Brink en Seldenrijk ‘veronderstellen dat dit meer is gedaan in het belang van inwoners uit de omstreken van Soest enz.’.

Verder  wijst wethouder Pas er op ‘dat het in de hooibouw heel vroeg dag voor de mensen is, dan beginnen zij ’s morgens om drie uur en is de dag dus lang genoeg. Dan hebben de mensen aan het einde van hun dagtaak meer behoefte om zich te ruste te begeven dan cafés te bezoeken. Hij stelt daarom voor het verzoek af te wijzen ’.

Aldus werd besloten!

Onderschrift foto:

Herberg het Roode Kruis naast Dikke Torentje Wakkerendijk 1909

Related posts