103 kinderen in Eemnes leggen het VVN praktisch Verkeersexamen af

Op woensdag 6 april aanstaande verzorgt de Verkeerscommissie Eemnes het VVN Praktisch Verkeersexamen in Eemnes.

Het examen wordt afgenomen voor 5 scholen. In totaal doen er dit jaar 103 leerlingen mee. De start vindt plaats op het parkeerterrein bij de Brandweer van Eemnes. 

Burgemeester Roland van Benthem geeft het officiële startsein.

Kinderen en het verkeer

De Verkeerscommissie van Eemnes, bestaande uit ouders van alle deelnemende scholen, organiseert ieder jaar het praktisch verkeersexamen Daar kunnen de  basisschool kinderen van groep7 deelnemen aan het “VVN praktisch Verkeersexamen.”

Basisschoolkinderen doen hun verkeerservaring op met een aantal vaste routes (naar school, naar vriendjes). Ze zijn nog niet zo ervaren en fysiek nog niet in staat om, in een geheel nieuwe omgeving, de theorie in praktijk toe te passen. 

De route van het “VVN praktisch Verkeersexamen” gaat daarom door de eigen woonomgeving van de kinderen. Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen toetsen we of de leerlingen de theorie goed kunnen toepassen in het echte verkeer.

De route is zorgvuldig uitgezet over ca. 7 km en komt overeen met de dagelijkse werkelijkheid. Tijdens deze route letten diverse controleposten op o.a. het stoppen voor verkeerslichten, het verlenen van voorrang en het aangeven van richting.

Het wordt aangeraden dat de leerlingen samen met hun ouders deze route een paar keer oefenen. 

Fietskeuring

Leerlingen mogen alleen aan het VVN praktisch Verkeersexamen deelnemen op een fiets die aan alle wettelijke eisen voldoet. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen over een veilige fiets beschikken, is voorafgaand aan het een fietskeuring.

Informatie voor de ouders van groep 7

Vanwege corona hebben we de ouders niet persoonlijk kunnen informeren middels een informatieavond. Daarom is er voriug jaar een website gemaakt www.verkeerexameneemnes.nl Hier kan de route gedownload worden of worde  bekeken op een youtube film.

Related posts