DE OPGESMUKTE VERKIEZINGSCARAVAAN

Op 14, 15 en 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen.
Vijf partijen in Eemnes die strijden om de gunst. Vijf partijen die enerzijds de democratie verbeelden en anderzijds een vorm van polarisatie suggereren,  terwijl alle partijen roepen ‘We moeten het samen doen’. Waarom dan niet één partij van wijze en betrokken mensen, verenigd in een dorpsraad en ondersteund door het burgerinitiatief en/of het buurtinitiatief.
Waarom vijf partijen als de grote thema’s zoals o.m. klimaat, duurzaamheid, woningbouw voor starters, de jeugdzorg, de polder en haar biodiversiteit, vermindering van CO-2 en stikstof, door alle partijen – althans volgens hun programma’s – gedragen worden en dus een gezamenlijk belang zijn.
Maar nee hoor, wij schijnen vijf partijen nodig te hebben  – die deels behept zijn met de vervuiling van hun begeerde  beeldvorming en macht – om te komen tot een ‘gedegen’ en ‘onpartijdige’ beslissing over dringende thema’s.   

Ja hoor, daar is ie weer
de opgetogen caravaan
met roeptoeters vol pakzinnen
en onnozele  parolen
die predikend als Jehova’s
de kiezer met hun mooipraat
in weifeling verdolen

Ja hoor, daar is ie weer
de uitgelaten caravaan
met politieke bonzen
van kijvende partijen
die met gezwollen retoriek
en met een snoevend stemgeluid
de burger willen vlijen

Ja hoor, daar is ie weer
de opgewonden caravaan
met cijferaars  en ego’s
gespeend van idealen
Met vijf partijen in de strijd
die naar gelang het votum wil
het raadsbeleid bepalen

Ja hoor, daar is ie weer
de opgesmukte caravaan
van louter redekunstenaars
met vleiende deviezen
Hoe raadzaam of fnuikend toch
zal het voor u als kiezer zijn  
hieruit te moeten kiezen?

bramstamcolumn@ziggo.nl

Related posts