Afscheid van De Raad

Maart 2022

Het is gebeurd – het is voorbij
We blikken even terug
Vier jaar is er hard gewerkt
Soms ging het veel te vlug
Denkwerk en beslissingen
Niet iedereen was blij
Knopen werden doorgehakt
Want ja, dat hoort erbij
Vijf partijen dachten mee
Over heel Eemnes
Ze deden het met veel plezier
Al gaf het soms wat stress
De heer van Benthem was er ook
Hij zat met liefde voor
Dat voelt voor ons al heel gewoon
Gelukkig gaat hij door!
Hierbij in een notendop
Wat er al is gedaan
Door jullie inzet hebben we
Het mooiste zien ontstaan
We hebben nu een prachtig Huis
Impuls gerenoveerd
De Hilt maakt plaats voor woningen
Door velen gewaardeerd
anneroozeboom.nl
Weg is ook de Hink-Stap-Sprong
Daar wordt iets moois gebouwd
De Zuidpolder is uitgebreid
Dat voelt al heel vertrouwd
Omgevingswet werd uitgesteld
Soms kost iets wat meer tijd
HOV wordt aan gewerkt
Maar s
traks is dat een feit
De Dijk werd opnieuw ingericht
De weg werd minder breed
De snelheidsregels aangepast
Nu is de weg gereed
De Meentweg werd nog veiliger
En leuk: In heel Eemnes
Zijn er
bankjes neergezet
Het is een groot succes
Geluidswallen, sociaal domein
Er is zoveel gedaan
Eemnes is er door deze Raad
Echt op vooruit gegaan
We danken jullie voor het werk
De moeite en de tijd
Van die inzet, energie
Heeft iedereen profijt!

anneroozeboom.nl

Related posts