VORSTELIJK ONDERSCHEID

Ieder jaar rond deze dagen
deze dagen in april
zit ik mij steeds af te vragen
wie de Koning zal behagen
wie hij een lintje geven wil
ieder jaar rond deze dagen
daags voor Neerlands koningsbal
zit ik mij steeds af te vagen
wie van ons wordt voorgedragen
en een lintje krijgen zal

Ieder jaar rond deze dagen
is’t aan de orde van de dag
wie van ons heeft bijgedragen
aan ons aller welbehagen
en zich ridder noemen mag
wie zich wist te onderscheiden
van de doorsnee dorpeling
wie zich doorgaans door de tijden
aan de mensheid wilde wijden
en daarvoor een lint ontving

Ieder jaar rond deze dagen
altijd vlak voor Koningsdag
zijn mijn dagen niet te dragen
omdat geen vorst mij wil behagen
en ik  geen  lintje krijgen mag
Koning  ik wil u gaarne vragen
hoe ik mij als onderdaan
in hemelsnaam moet gaan gedragen
om u vriendelijk te behagen
zodat ik niet door ‘t lint zal gaan

Majesteit ik wil mij beklagen
voor zover u luisteren wil
bent u niet rond deze dagen
te willekeurig  doorgeslagen
met al die lintjes in april
 heel uw volk heeft bij vlagen
soms alleen of eensgezind 
aan ons welzijn bijgedragen
dus geef dit jaar rond deze dagen
zonder enig onderscheid
van mijn part uit balorigheid
gewoon aan iedereen  een lint

Blijkt u echter ongenegen
dan krijg ik vast iets desperaats
dan wacht ik op geen lintjesregen 
en koop ik maar op hoop van zegen
mijn lintje via Marktplaats”

bramstamcolumn@ziggo.nl

Related posts