De Historische Kring Eemnes vertelt

Hachelijke rit met de strontkar

Eemnes is van oudsher een agrarische dorp, met een groot oppervlak aan weilanden en akkers.

De weilanden in de polder dienden voor het grazen van vee en de winning van gras en hooi. Deze landerijen waren vruchtbaar en leveren behoorlijke opbrengsten.

In de periode dat er nog geen afsluitdijk was  liepen de weilanden in de polder nagenoeg ieder jaar in de herfst en winter, soms meerdere keren per jaar, onder water. Na elke overstroming en het water zich weer had teruggetrokken bleef een laagje slib achter en dat fungeerde als natuurlijke bemesting  van het land. Na de afsluiting van de Zuiderzee (later IJsselmeer) in 1932 waren er geen overstromingen meer en stopte ook de natuurlijke bemesting  met slib.

Als gevolg daarvan moesten de boeren hun landerijen meer zelf bemesten en dat gebeurde veelal met paard en wagen, met de hand. Toen waren er nog geen of nauwelijks  grote wagens die de mest machinaal konden verspreiden.

Zo gebeurde het in 1951 dat een boer zijn drijfmest (dunne mest of wel gier) over het land wilde uitrijden. Dat ging echter goed mis, zo blijkt volgens het Parool van dat jaar! In deze krant lezen we het volgende:

“Gistermiddag kreeg de zoon van een veehouder uit Eemnes, terwijl hij bezig was met mesten (ook wel ‘gieren’ genoemd), staande op een met twee paarden bespannen wagen, de schrik van zijn leven.  Tijdens het mesten schoot het hoofdstel van één van de paarden los. Dat schrok daar erg van en zette het op een lopen. De boer viel languit in de op de wagen staande gierbak en slaagde er niet in om overeind te komen en de beide paarden weer onder controle te krijgen. Het hollende span ging het weiland af, nam zonder één fout de bocht bij de Eemnesservaart en koerste in de richting van de haven bij de Wakkerendijk. De boer lag in de mest en kon niet anders dan luidkeels om hulp roepen. Gelukkig slaagde een andere toevallig passerende landbouwer er in de op hol geslagen paarden tot staan te brengen en kon de boer uit zijn verre van prettige positie worden bevrijd”.

Onderschrift foto:  Uitrijden van mest met de strontkar

Related posts