We gaan het zien

De PvdA in Eemnes heeft bij de laatste verkiezingen zo’n veertig procent meer stemmen gekregen en was daarmee de grote winnaar. Het heeft ons dan ook zeer verbaasd en teleurgesteld

dat DorpsBelang niet heeft gekozen voor voortzetting van de samenwerking met de PvdA.

Desondanks zullen we als PvdA vanuit de oppositie constructief blijven meewerken aan het bestuur van Eemnes, zoals u dat van ons gewend bent. We zullen het nieuwe college kritisch

volgen. De eerste signalen zijn echter weinig hoopvol.

Het collegeprogramma heeft het over ‘beleidsarm’. Veel ambitie hebben ze dus niet. De vierhonderd nieuwe huizen die worden genoemd, zijn geen nieuws en zijn al gepland door het vorige

college. Niets extra dus.

Er wordt gezegd dat het centrum rond De Minnehof en Braadkamp een ‘impuls’ zal krijgen. Concreter dan dat wordt het echter niet. Ik raad het nieuwe college aan om het centrumplan uit het

PvdA-verkiezingsprogramma als uitgangspunt te nemen. Eemnes verdient een aantrekkelijker dorpshart!

De afgelopen periode is door onze wethouder ingezet op preventie in het sociaal domein, ook omdat dat op termijn een besparing zal opleveren, maar de kost gaat voor de baat uit.

Ondanks de goede voornemens lijkt het coalitieprogramma nu vooral gericht op besparing. Het is ons inziens de vraag of dat de kwaliteit van de zorg ten goede komt.

Nauwelijks woorden over armoedebeleid, terwijl dat gezien de huidige situatie van inflatie en hoge energietarieven toch een actueel thema zou moeten zijn. Kortom: we gaan het zien…

Marcus van den Brink, Fractievoorzitter PvdA

Related posts