De energiecrisis vraagt om doortastendheid

De urgentie van de klimaatdoelen hoeft na een zomer met overstromingen, droogte en bosbranden niet verder uitgelegd te worden. Om nog maar te zwijgen van de torenhoge energieprijzen!

Met zon-op-dak gaat het goed, maar de netcongestie (verstopping op het net) steekt daar een stokje voor. Veel grotere projecten kunnen om die reden niet doorgaan. Behalve in Eemnes! Daar hebben we een unieke kans om een tweede zonneveld aan te leggen, omdat daar bij de aansluiting van het eerste veld al rekening mee gehouden is. Doen dus! Graag met lokaal eigendom, want dan verdienen

de inwoners van Eemnes er ook nog wat aan. En dat komt goed uit met die hoge energieprijzen. 

De huidige coalitie wil echter wachten…

Waarop? Op toepassingen als ultradiepe geothermie – waarvan al aangetoond is dat dit in Eemnes weinig kansrijk is – en andere technologische ontwikkelingen. We kunnen ons echter niet meer veroorloven om te wachten. Het moet allemaal! 

Met zon alleen gaan we het sowieso niet redden. De verhouding zon en wind is scheef en daardoor ontstaan die verstoppingen. Meer windenergie

zorgt voor een betere verdeling. Hoe lelijk we die windmolens ook vinden, we komen er niet zonder. En als de gemeente niet zelf een locatie aanwijst, zal het voor ons gedaan worden.

Het wordt dus de hoogste tijd dat we met de raad en onze inwoners samen gaan nadenken en bespreken wat er wél kan in Eemnes!

PvdA Eemnes

Related posts