Beschouwing

De maand november stond in het teken van de algehele beschouwing. We kijken naar het ontwikkelprogramma van Eemnes voor komende jaren en hoe we dat gaan betalen. We zijn het als politiek over de meeste zaken eens met elkaar, al verschillen we soms van de manier waarop of het tempo.

We gaan jongeren JOP’s bouwen en we zullen ongeveer honderd woningen per jaar bouwen voor alle lagen van de bevolking. Voor de energietransitie blijven we inzetten op beter isoleren en zon op dak. Zal het duidelijk worden of geothermie mogelijk is, en na 2024 zullen we inzetten op een tweede zonneveld en mogelijk al eerder een buurtbatterij. De afhankelijkheid van een goede elektrische infrastructuur blijft helaas komende jaren parten spelen om wenselijke doelen voor 2030 te behalen. Er zal een landbouwvisie ontwikkeld worden specifiek voor ons Eemlandse gebied. Tot die er is, zal het voor onze agrariërs helaas onduidelijk zijn hoe het hun bedrijfsvoering raakt en op welke manier ze hun bedrijf kunnen voortzetten. Op sociaal vlak zetten we stappen om iedereen die het nodig heeft zo goed mogelijk te helpen. Onze investeringen in het Jeugd- en Gezinsteam laten zien dat het op dat vlak werkt. Sociaal kapitaal zijn wij overigens als samenleving in totaal. De gemeente kan sturen en ondersteunen, maar veel gebeurt uiteindelijk door onze inwoners zelf. Daarom vanaf deze plek hulde aan de vele vrijwilligers binnen Eemnes die zich inzetten voor het verenigingsleven, mantelzorg of anderszins. Niet onbelangrijk is ook dat we het financieel binnen de perken weten te houden als we kunnen vertrouwen op de toegezegde bijdragen vanuit het Rijk. De gemeentelijke lasten voor de inwoners zullen daarbij lager zijn dan de inflatie van afgelopen jaar.CDA Eemnes

Related posts