Presentatie over de Gouden Jaren 1945 – 1970 door Dolf Ruesink

EEMNES – Televisiekijken en telefoneren bij de buren. Kinderen wassen in een zinken teil. Angst voor levertraan en de schooltandarts. Herinneringen aan de jaren 50 en 60. Ze komen aan bod in het programma ‘Feest der herkenning’ van schrijver-journalist Dolf Ruesink. Op uitnodiging van de Historische Kring Eemnes verzorgt hij maandag 7 november in Het Huis van Eemnes een nostalgische avond met films, foto’s en verhalen. Aanvang 20.00 uur.

Voor Ruesink heeft Eemnes speciale betekenis. Hij bracht er een groot deel van zijn jeugd door en zat er zelfs een tijdje op de lagere school. Zijn moeder, Martje Roodhart (1924-2006), is geboren en getogen in Eemnes. Ze woonde op een boerderij aan de Meentweg. Na haar huwelijk (1951) verhuisde ze naar de Achterhoek. Met echtgenoot Wim Ruesink kreeg ze vier zonen (Dolf, Jan, Wim en Martin) die opmerkelijk genoeg allen journalist werden.

‘De bevrijdingskinderen van Eemnes’, zo typeert Dolf Ruesink de vier broers. ‘We zijn geen oorlogskinderen, maar danken ons bestaan wel aan de bijzondere ontmoeting van onze ouders bij de bevrijding in de meidagen van 1945’, verduidelijkt de schrijver, die in zijn 208 pagina’s tellende boek enkele hoofdstukken besteedt aan Eemnes. Het programma in ‘Het Huis van Eemnes’ is toegespitst op de sterke band met het dorp.

Vader Wim Ruesink maakte deel uit van het Dutch National Bataljon, dat het Eerste Canadese Leger assisteerde en begeleidde bij hun opmars door Nederland. Na de bevrijding van Kamp Amersfoort kwam de compagnie van de destijds 25-jarige soldaat in Eemnes. Ruesink moest er wachtlopen en raakte verliefd op boerendochter Martje Roodhart (20). Om contact ‘aan te knopen’ rukte hij enkele knopen van zijn uniform, klopte aan bij de boerderij en vroeg of Martje de kleding wilde repareren.

Martje Roodhart heeft haar herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog gedetailleerd beschreven en nagelaten. Ze beschrijft hoe haar familie onderduikers verborgen hield op de boerderij. In de hongerwinter probeerden wanhopige burgers melk te kopen bij de familie Roodhart. Opa Jan Roodhart hielp velen, maar weigerde gratis melk af te staan aan een Duitse militair, die daarop dreigde hem dood te schieten. Dolf leest fragmenten voor uit deze bewogen periode.

Voor iedereen die de jaren 50 en 60 heeft meegemaakt, is het programma een aaneenschakeling van verrassing en herkenning. Opvoeding, onderwijs, gezondheidszorg, radio en televisie, tradities, verzuiling en de grote veranderingen in de roerige protestjaren 60 komen aan bod, afgewisseld met beelden uit het Polygoon Nieuws, voorwerpen uit een oude reiskoffer en een afsluitende quiz. In de pauze en na afloop is het boek ‘Bewaar de herinnering’ te koop voor een sterk gereduceerde  ‘Eemnesser vriendenprijs’. Desgewenst zet de auteur er een persoonlijk woordje in.

==================================================================================Infokader bij verhaal :

Huis van Eemnes, Noordersingel 4

Maandag 7 november (20.00 uur)

Schrijver Dolf Ruesink presenteert

Related posts