Denk en doe mee!

Tijdens de laatste raadsvergadering van het vorige jaar is Susanne van de Linde, studente Bestuurskunde, geïnstalleerd namens de fractie VVD Eemnes als jongste burgercommissielid van de Eemnesser

raad. Wat goed te zien dat ook jonge mensen zich inzetten voor de belangen en het welzijn van ons dorp!

Dat algemeen belang wordt het best gediend als velen met de raad en de politieke partijen meedenken en meedoen. Want als raadslid heb je niets aan boze tweets op een forum

waaraan je zelf niet deelneemt, of aan roddels in het dorp waarvan je alleen achteraf en via via hoort.

Als raadslid doe je naar beste vermogen en weten wat nodig is, maar je kan dat niet alleen. Echte oplossingen voor echte problemen vragen om samenwerking met de inwoners. Ik weet zeker dat dit niet

alleen geldt voor VVD Eemnes, maar voor alle partijen.

Doe ook wat nodig is om Eemnes nog beter te maken, en denk en praat mee met de politiek in ons dorp. Laat uw stem niet alleen horen bij verkiezingen, maar houdt uw gekozen vertegenwoordigers steeds op de hoogte van wat u belangrijk vindt. De contactgegevens staan in de gemeentegids.

Een goed voornemen voor 2023!

Fractie VVD Eemnes, Emil Schade

Related posts